Bølger i hverdagen

Baggrund for projekt Bølger i hverdagen

14317 - 75

Projekt "Bølger i hverdagen" blev arrangeret af RemisenBrande i 2012 - 2013 i forbindelse med den regionale Kulturfestival Bølgen, der blev præsenteret af Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland. Projektet blev afholdt henholdsvis som en optakt til kulturfestivalen, og henholdsvis med en stor afslutning i selve festivalperioden i efteråret 2013.

"Bølger i hverdagen" er det største samarbejdsprojekt i Ikast-Brande Kommune pr. dags dato. Projektet lavede brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer i kommunen herunder bla. skoler, kulturinstitutioner, virksomheder, natur- & turisme aktører, idrætsinstitutioner og kommunale forvaltninger. Se de specifikke samarbejdspartnere under "Medvirkende"

Projektets aktiviteter
Der var aktiviteter som forgrenede sig ud i hele Ikast-Brande Kommune i løbet af skoleåret 2012 - 2013. Alle skoler arbejdede med temaet "Bølger i hverdagen", enten ud fra "selvvalgte forløb" eller ud fra "entreprenante forløb", hvor projektets samarbejdspartnere havde formuleret problemstillinger, der skulle løses. Se under "Opgaver"

Projekt aktiviteterne kulminerede henholdsvis i april 2013 for afgangselever, og i september 2013 for alle andre med en stor event i RemisenBrande på en uges varighed, hvor alle deltagende elever blev inviteret til en spændende oplevelse, som en afslutning på hele projektet.

Fremtidsperspektiver
Projekt "Bølger i hverdagen" har ført til at der i RemisenBrande i Februar 2015 er åbnet et nyt center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverden. Centret hedder Cesso.dk. Læs mere her.

Cesso.dk

Cesso.dk – Center for Entreprenant Samarbejde mellem Skoler og Omverdenen er et nyetableret regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande kommune.

Centret, som arbejder for at fremme samarbejdet mellem skoler og omverdenen, er et nyt koncept med Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune i spidsen.Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive og gensidige profitable partnerskaber for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere.

Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem indsatsområdet ”Bæredygtig Energi til Livet”.
Bæredygtig Energi til Livet yder aktiv brobygning mellem grundskoler og ungdomsuddannelser samt lokale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, naturlivet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor.

 

Sponsorer

Projekt Bølger i hverdagen oplevede utrolig stor opbakning såvel blandt de medvirkende aktører som blandt lokale fonde.

Følgende støttede projektet:

Ikast-Brande Kommune

Bestseller A/S

Region Midtjylland

Siemens Wind Power A/S

Kultursamarbejdet

Ministeriet for Børn og Undervisnings Initiativpulje målrettet aktiviteter for bæredygtig udvikling 2012

Fonden for Entreprenørskab - Young Entreprise

Vi takker for jeres støtte til projektet!

Kontakt
Hvis I har spørgsmål til projektet er I meget velkomne til at kontakte RemisenBrandes Direktør Pia Stræde Palmelund, der var initiativtager og projektleder for Bølger i hverdagen.

Officielt Program Den afsluttende Event
RemisenBrande - Projekt katalog Bølger i Hverdagen_lowres

Se galleri nedenfor.

 • 14317 - 59
 • 14317 - 81
 • 14317 - 84
 • 14317 - 62
 • 14317 - 78
 • 14317 - 90
 • 14317 - 87
 • 14317 - 88
 • 14317 - 92
 • 14317 - 93
 • 14317 - 94
 • 14317 - 95
 • 14317 - 99
 • 14317 - 96
 • 14317 - 101
 • 14317 - 100
 • 14317 - 97
 • 14317 - 105
 • 14317 - 108
 • 14317 - 116
 • 14317 - 110
 • 14317 - 118
 • 14317 - 126
 • 14317 - 129
 • 14317 - 155
 • 14317 - 132
 • 14317 - 135
 • 14317 - 131
 • 14317 - 162
 • 14317 - 167
 • 14317 - 185
 • 14317 - 182
 • 14317 - 186
 • 14317 - 180