Kapacitet

SkolebordePublikumsopstillingHesteskoTosidig kongres
   kapacitet1  kapacitet2  kapacitet3  kapacitet4
Teatersal 180 450 70 360
Festsal 100 350 70 280
Smedje 30 60 20 60
Grupperum 3 - - 10 10
Grupperum 4 - - 12 12

Ovenstående er max. kapacitet. Kapaciteten i de enkelte lokaler afhænger af arrangementets art og formål.