Medlemsaften i Lokomotivgruppen

Alle medlemmer i Foreningen Lokomotivgruppen indbydes sædvanen tro, til en
hyggelig aften. Aftenen starter med nyheder fra RemisenBrande. Vi glæder os til at se rigtig mange af vores medlemmer.