Arkitektens planer

Fase III - 201 snit ved magasinbygning kopi

RemisenBrande er en bevaringsværdig bygning, der udgør en væsentlig del af den danske kulturarv indenfor arkitektur og kulturhistorie.

Remisens istandsættelse & restaurering er blevet gennemført under kyndig vejledning og rådgivning fra Jørgen Overbys Tegnestue i Gram. Arkitekten har gennemført restaureringen med vægt på at bevare mest muligt af den atmosfære og stemning, der kendetegner en lokomotivremise.

Dette er blandt andet tilstræbt ved at bevare autentiske detaljer samt ved at underordne tilføjelser og fremhæve originalitet.

De store krav til teknik og funktion, som er en nødvendighed i et multifunktionelt kultur- & konferencecenter, har Jørgen Overbys Tegnestue ligeledes søgt at forene med ønsket om autencitet. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved at der opstilles en “klimaskærm” bagved de istandsatte porte, i form af en glasvæg der skal fungere som ydervæg men ikke indskrænke oplevelsen af det store remiserum.

Taget er isoleret “ovenpå” således at tagkonstruktioner og spærfag også i fremtiden er synlige indvendigt. For at understrege bygningens historie er f.eks. publikumstoiletterne placeret i en dertil konstrueret togvogn, der holder på skinnerne. Gamle overflader bevares, så i fremtiden går man altså også rundt på det remisegulv som banearbejderne brugte i 1900-tallet.

Remiserummet adskilles af tre indvendige transparente glasvægge, der nok opdeler rummet men fortsat bevarer oplevelsen af “kæmperummet”.