Mål

Strategiske mål:

- At være nytænkende og eksperimenterende og opsøge nye partnerskaber for at skabe bedre kunst & kulturoplevelser for publikum

- At blive det lokale erhvervslivs foretrukne kursus- og konferencecenter.

- At indgå i nationale, regionale, lokale faglige netværk

- at afklare hvordan man undgår videnstab samt overlevering af tavs viden

- at lave faste brugeranalyser og omdømmeanalyser

Operationelle mål:

- At få en målbar markedsandel på kursus- og konferencemarkedet.

- At have et positivt driftsresultat.

- at afholde faste møder med byrådet – omhandlende debat om synergiskabelse ml. egne og fælles visioner

- At arrangere minimum 2 kulturelle arrangementer hver måned.

- at have en personale uddannelsespolitik