Mission, Vision, Strategiske Mål og Operationelle Mål

Mission:
RemisenBrande er tre ting: Et kulturhus, et konferencecenter og en projektorganisation, hvis formål er at undersøge, understøtte og udvikle lokalsamfundets oplevelser og skabende udfoldelser gennem kulturen og gennem spændende projekter.
RemisenBrande vil ved hjælp af offentlige arrangementer og debat- og videnskabelse danne grundlag for det gode liv i hele Ikast-Brande Kommune.
RemisenBrande vil tilbyde anderledes og unikke lokaler, faciliteter og services på et højt niveau til mangeartede aktiviteter og arrangementer samt udvikle nytænkende projekter, for at danne grundlag for driften af kulturhuset.

Vision
RemisenBrande vil fremme den kunstneriske og kulturelle udvikling til gavn for borgere i alle aldre i Ikast - Brande Kommune.

Strategiske Mål
RemisenBrande vil præsentere en bred vifte af kunstarter, således at de bliver tilgængelige for de borgere, der ønsker det.
RemisenBrande vil understøtte de udøvende kunstneres kreative virke, og fremme deres muligheder for at præsentere deres kunst for borgerne i Ikast-Brande Kommune.
RemisenBrande vil arbejde for at mennesker agerer sammen til fælles bedste. RemisenBrande vil skabe rammer og processer for at kultur kan opstå, så lokalbefolkningen producerer oplevelser og projekter sammen, som de oplever som værdifulde.
RemisenBrande vil skabe kulturelle oplevelser hvor det menneskeskabte overskrider sig selv, sprænger sine rammer og udvider fællesskabets mulighedsrum.
RemisenBrande vil være nytænkende og eksperimenterende og opsøge nye partnerskaber for at skabe bedre kunst & kulturoplevelser for publikum.
RemisenBrande vil være first mover og proaktiv i forhold til nye kulturelle projekter og arrangementer.
RemisenBrande ønsker at være værdsat af lokalbefolkningen, og nyde en stor goodwill.
RemisenBrande vil være det lokale erhvervslivs foretrukne kursus- og konferencecenter.
RemisenBrande vil være en kendt leverandør af rammer for konferencer blandt en stadigt voksende del af regionens virksomheder og foreninger.
RemisenBrande vil indgå i nationale, regionale og lokale faglige netværk.
RemisenBrande vil via vores aktiviteter skabe grundlag for øget turisme, nye arbejdstagere samt for at flere bosætter sig i kommunen.

Operationelle Mål for perioden 2018-2020
At have minimum 20.000 besøgende pr. år.
At arrangere minimum 2 kulturelle arrangementer hver måned.
At de kulturelle arrangementer henvender sig til samtlige aldersgrupper, dvs. både småbørn, børn i skolealderen, unge, voksne og ældre.