Covid-19

NÅR ØJEBLIKKE SKABES
tager vi ansvar

Kære gæster

På Remisen gør vi alt for, at vores gæster får en tryg og sikker oplevelse. Vi følger myndighedernes retningslinjer og udmeldinger ift. forsamling og events. Vi tager desuden alle de nødvendige forholdsregler for, hvordan man i denne tid kan benytte sig af Remisens mange tilbud.

Vi genåbnede d. 6 maj 2021. Alle events i nedlukningsperioden blev aflyst eller flyttet til en ny dato. Ændringer og informationer omkring berørte events vil blive meldt ud på FacebookInstagram og her på hjemmesiden under de enkelte events. Har du billet til en af de berørte events, vil du blive kontaktet direkte. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

 

Coronapas

Gæster i Remisen skal ved ankomst forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Regler om coronapas er uafhængigt af, om du kommer som privatperson, ifm. et erhvervsarrangement eller en koncert.

Følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang:

1. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test (i halsen) eller antigentest (hurtigtest i næsen).


2. Fra og med den 01.07.21 er et negativt testresultat, der er er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, gyldigt som coronapas. Dette gælder kun PCR-test (i halsen). Læs mere her.


3. Fra og med den 01.07.21 skal personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke bør få foretaget en COVID19-test - og derfor er undtaget af krav om test og coronapas, kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Læs mere her.


4. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.


5. Fra og med den 21.05.2021 åbnes der op for, at folk 14 dage efter første vaccinationsstik kan bruge dokumentation for dette som coronapas.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte paskørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, som også skal fremvises til personalet.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk.

Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas

Der gælder følgende undtagelser fra kravet om at forevise et coronapas:
• Børn under 15 år.
• Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
• Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Remisens personale er forpligtet til at kontrollere vores gæsters coronapas og vi opstiller informationsmateriale om kravet om at forevise et coronapas.

Remisens personale kan bortvise gæster der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke herefter forlader området efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Gælder dokumentationskrav for gæster, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?
Der gælder ikke et dokumentationskrav. Gæsten skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme gæsten til gode. Reglen betyder derfor ikke, at Remisens personale skal gå ind i en diskussion med gæsten mv.

For at en kulturinstitution skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for besøgende mv., der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende er undtaget fra kravet. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan vi kontakte politiet.

Ovenstående er et lovkrav og vi beder om jeres forståelse.

Hvordan håndterer Remisen myndighedernes retningslinjer?

Til alle events og arrangementer gælder følgende retningslinjer:

  • Har du symptomer - bliv hjemme.
  • Er du ekstra udsat, skal du overveje, om du – ligesom alle andre steder i samfundet – vil tage del i større begivenheder.
  • Alle events afholdes for et siddende publikum, og der vil desuden altid være en stol imellem grupper. Du må derfor gerne sidde med dem/den, du ankommer med.
  • Til enkelte events vil det gælde, at hver anden stol automatisk er spærret.
  • Vi opfordrer gæster til at holde afstand og til at benytte opstillet håndsprit.
  • Toiletterne kan benyttes. Vi opfordrer til, at man holder god afstand til andre gæster.
  • Gæster må – ifølge myndighedernes retningslinjer – ikke synge med.
  • Vi opfordrer  alle – gæster på Remisen eller ej – til at downloade Smittestop-appen, så vi alle er med til at stoppe udbredelsen af Covid-19.

 

Retningslinjerne er ikke blot med til at sikre en tryg oplevelse for vores gæster – de sikrer også, at du er i minimal risiko for smitte, da du ikke kommer i nærkontakt med andre gæster.

Er dit besøg erhvervsrelateret?

Reglerne omkring forsamlinger er efter regeringens udmeldinger stadig på max. 5 personer. Der er dog undtagelser ift. konferencer og møder.

 

Fra Horesta og Danske Konferencecentre har vi fået denne information:

Forsamlingsforbuddet er fortsat på 5 personer (10 personer på Bornholm), men efter den undtagelse der er for 'Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde', så må man holde forretningsmæssige møder med mere end 5 personer - også på hotel/kursus/konferencecenter, hvis mødet skønnes til at være et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde.

Det er den pågældende virksomhed, som skal foretage denne vurdering. Kurser er ikke omfattet af denne undtagelse.

https://blog.dkbs.dk/opdatering-nye-restriktioner-for-moder-og-konferencer/

 

Når I besøger Remisen skal I derfor sørge for at medbringe dokumentation. Dokumentationen skal forklare, hvorfor I skønner at jeres møde er et nødvendigt led i udførelsen af jeres arbejde. Vi er bekendt med at andre konferencecentre arbejder efter disse regler. Ansvaret for dokumentation er 100 % jeres, og måtte der komme et bødeforlæg, afholdes udgiften af jer.