RemisenBrande

NÅR ØJEBLIKKE SKABES
i et unikt og rustikt hus

RemisenBrande er et helt særligt sted, hvor mennesker samles, og hvor øjeblikke skabes i de både historiske og inspirerende kulisser.

Her hersker en smuk og ganske speciel stemning, som passer til ethvert selskab eller arrangement. Der favnes bredt over kunst, musik og kultur i stærk forening med private arrangementer, kurser og konferencer – og hvad enten dit besøg er af den ene eller anden karakter, så bliver du altid mindst én god oplevelse rigere.

RemisenBrande er også erhvervslivets mødested, hvor visioner, ambitioner og erfaringer både skabes og udveksles. Hvor der inspireres, og hvor der altid er god plads og højt til loftet.

Stedet emmer af liv, fortællinger og virkelyst, og med en stor lokal forankring er det stærke fundament for fremtidens øjeblikke skabt.

Remisens historie

I 1909 barslede Jernbanekommisionen med idéen om at føre jernbanen igennem Give, Brande og Herning. I 1912 blev bygningen af banen påbegyndt, og den 1. januar 1914 var man klar til at modtage det første tog i Brande.

Samtidig med etableringen af jernbanen påbegyndte man i 1913 bygningen af Remisen. Den blev bygget med 8 spor, senere blev den udvidet til 14 spor.

Remisen var stedet, hvor lokomotiverne var opstaldet og repareret. Der var altid liv i remisen med 14 lokomotiver under damp, og med at holde gang i reservelokomotivet, så det kunne rykke ud i tilfælde af sammenbrud på ét af lokomotiverne. Endvidere skulle der altid være et lokomotiv parat til at rykke ud med hjælpe- og ambulance beredskabet, som fandtes i remisen helt frem til midt i 50'erne. Der var tale om en ambulancevogn med operationsstue og det hele.

I begyndelsen af 40'erne da der for alvor kom gang i brunkulsbrydningen, kom der rigtig gang i remisen og hele det liv, der udspillede sig omkring jernbanen i Brande. Det blev en meget travl periode med åbningen af lejerne i Søby og omkring Brande. Man åbnede sidespor til Gejlbjerg, i det hele taget medførte brunkullene en enorm aktivitet på Brande Station og i den øvrige del af byen.

På et tidspunkt var der over 200 kørende lokomotiverpersonale i Brande, dertil kom ca. 80 mand i remisen. Desuden var der et stort togpersonale på stationen, så i den periode var der omkring 500 ansatte hos DSB i Brande.

Som nævnt var der liv i remisen døgnet rundt, men i disse år var det særlig hektisk. Et eller flere lokomotiver var altid under forberedelse. Lokomotivfyrbøderne forberedte fyret, smurte alle maskinens bevægelige dele. Han skulle samtidig efterse beholdningen af kul, vand, olie og sand.

Remisen i Brande var i mange år hjemsted for en lang række damplokomotiver, men fra midt i 50'erne begyndte DSB at nedtrappe brugen af disse lokomotiver. Det sidste damplokomotiv i køreplanen, kørte i 1969. Et par år efter krigen kom der stagnation i brunkulsproduktionen, og langsomt forsvandt aktiviteterne i forbindelse med remisen. I perioden fra 1949 til 1971 kom der således ingen nye lokomotivfolk til Brande, der var lutter afgang.

I 1971 blev remisen lukket, dog havde en rangermaskine stadig hjemme her. Den fik lov til at blive nogle år, men lidt efter lidt ebbede aktiviteterne helt ud. Dermed var en spændende æra i DSB's og Brandes historie slut. Men efter restaureringen kommer den gamle remise atter til at danne rammen om en ny og ganske anderledes æra i Brandes historie.

Foreningen Kulturremisen

I 1990 var der en gruppe "branditter", der tog initiativ til at bevare den gamle Remisebygning i Brande. Der blev arrangeret borgermøde samt en idékonference med kendisser udefra heriblandt Johannes Møllehave for at få nogle ideer på bordet vedrørende fremtiden for den gamle bygning.

Dette førte til oprettelsen af Foreningen Kulturremisen, der siden 1990 har bestået af ildsjæle og frivillige, der arbejder aktivt for bevarelsen og genopbygningen af RemisenBrande.
Foreningen Kulturremisen viste sig dog hurtigt at have langt mere vidtrækkende karakter, da formand Birgit Vinge med sin idérigdom igangsatte mange og spændende projekter. Her kan eksempelvis nævnes det EU støttede Jazz-projekt "Swinging Europe" samt "Den Internationale Workshop for Billedkunst", som har været årligt tilbagevendende begivenheder i den gamle Remise. Foreningen Kulturremisen har derfor med tiden fået flere fastansatte, som alle arbejder aktivt på projekternes gennemførelse. Foreningen har ligeledes opbygget et omfattende internationalt netværk blandt såvel billedkunstnere som musikere på et højt niveau.

Med restaureringen af den gamle Remise kommer Foreningen Kulturremisen til at spille en ny og udvidet rolle som støtteforening for fremtidens aktiviteter i RemisenBrande.

Remisen som kulturhus

I september 2006 blev Brandes nyrestaurerede og storslåede Kultur- & Konferencecenter, RemisenBrande, indviet. RemisenBrande drives og ejes af RemisenBrande Fond, der er en erhvervsdrivende fond stiftet af Brande Kommune.

Den rustikke og bevaringsværdige erhvervsbygning med en fortid som lokomotiv værksted er efter restaureringen blevet et spændende og utraditionelt tilbud til arrangører af kurser, konferencer, møder, selskaber, modeshows, udstillinger og messer.

RemisenBrande er velegnet til såvel store som små erhvervsarrangementer, og husets fleksible og moderne faciliteter er ideelle, hvis man ønsker at forene konferencer med udstillings- og messe aktiviteter.

RemisenBrande er et messecenter samt udstillingshal med et udstillingsareal på ca. 1400 m2.  Derudover er huset også et storslået musikhus med kulturelle oplevelser og tilbud til mennesker i alle aldre.

Gå på opdagelse i RemisenBrande

Prøv vores virtuelle rundvisning og dan et overblik over RemisenBrandes lokaler

Uforpligtende forespørgsel

bliv ringet OP med et uforpligtende tilbud