God fondsledelse

RemisenBrandes bestyrelse følger Erhvervsstyrelsens retningslinjer for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsledelse".

Vi er åbne omkring sammensætningen af vores bestyrelse.

Se venligst "Skema for Bestyrelsessammensætningen i RemisenBrande Fond".

Skemaet sammenfatter bestyrelsessammensætningen, og giver transparens omkring udpegningen.
Du kan ligeledes læse om bestyrelsens kompetencer. Netop kompetencer er noget, vi vægter højt i RemisenBrande.

Frem til 2017 udpegede Foreningen Kulturremisen medlemmer til RemisenBrandes bestyrelse. Da Kulturremisen ikke længere eksisterer som forening, har vi igangsat en proces, så vi fremadrettet får en ny udvælgelsesprocedure. I samme omgang arbejder vi med en vedtægtsændring. Dette arbejde er igangværende, og resultatet vil blive offentliggjort på denne side, når processen er færdiggjort.